История на училището

История на Българския образоватслен център „Свети Климент Охридски“ – Вашингтон, окръг Колумбия
(по бележки от д-р Боян Кулов)

През 2002 година д-р Силвия Николаева, преподавател от Софийския университет, заедно с г-жа Марлена Мутафова и моралната и финансова подкрепа на г-н Георги Лазаров от Балтимор, инициира и  организира проекта „Всичко за България“.

В рамките на този проект, който е с продължителност 45 дни, всяка събота през месеците март и април 2002 г. се провеждат безплатни занятия по български език, история и география на България за деца. Проектът завършва с детска програма по случай 24 май. Инициативата е изключително успешна и показва наличието на интерес в българската общност в района на Вашингтон, Окръг Колумбия, към запазването на бълргарския език и традиции.

Веднага след края на прокета се събира инициативен комитет и започват дискусии за създаване на редовно съботно училище. Още в самото начало е залегнала идеята това да бъде нещо повече от училище, а именно културен и социелан център с разнообразна дейност, който да събира всички, които милеят за българската култура.

opening-300x107Първото българско училище в района на Вашингтон, окръг Колумбия – „Български образавателен център „Св. Кл. Охридски“ официално отваря врати с 12 ученика през септември 2002. През декември, същата година е регистрирано като неправителствена организация (NGO). За първи директор и преседател на борда на настоятелитена училището е избран Боян Кулов.

Постепенно се сформират и курсове и за възрастни по английски език за българи и по български език за чужденци, който става все по-популярен. През 2006/07 година броят на децата се удвоява в сравнение с предходнити години и в момента в училището учат над  100 деца. Постепенно към училището се сформира богата програма по изкуствата, където се изучават народни танци, изобразително и театрални изкуства, където преподават изключителни професионалисти с богат обит. За родителите също се организират специални мероприятия, както и редовни курсове по йока.

Училището се превръща в своеобразен социален център на българите във Вашингтон. Формира се неформален кръг на бабите, които също се събират по време на учебните занятия, и разказват за традиционните български празници, правят български сладки, баници, помагат през междучасията.

„Български образавателен център „Св. Кл. Охридски“ е учреден като организация с нетърговска цел, която се управлява от Борд на настоятелите -10 на брой, българи и американци. Настоятелите се избират от Общото събрание с 3-годишен мандат. Директорът и учителите се назначават за срок от 1 година.

Училището е официално лицензирано от Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България за класовете по български език, литература и история. Свидетелствата, издадени от училището се признават в България. Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити. Учебните Програми на МОН са адаптирани за приложение в училищата зад граница.

Училището се издържа изцяло от такси и дарения. Г-жа Анна Ганев и д-р Лазаров са сред редовните спонсори на училището.

lada_1-300x198Сред първите преподаватели са писателката Лада Галина, г-жа Теодора Гълъбова и докторът по география Боян Кулов. Първите настоятели на училището,станават Марлена Мутафова, Жанет Димитрова и Боян Кулов. Поетът Владимир Левчев и докторът по история Христо Димитров са били преподавали в нашето училище.