Календар

10 септември, 2016
Начало на учебната година

29 октомври, 2016
Ден на таланта – парад (Halloween парти)

26 ноември, 2016
Ден на благодарността

17 декември, 2016
Коледно тържество

24 декември, 2016 – 31 декември, 2016
Коледна ваканция

11 март, 2017
Пролетен фестивал

15 април, 2017
Великденска ваканция

6 май, 2017
Тържество

27 май,2017
Последен учебен ден

*Календарът не е окончателен, моля следете страницата за бъдещи промени.

Учебните занятия се проведжат всяка събота от 13:30 до 16:45 часа.