Календар

9 септември, 2017
Начало на учебната година

28 октомври, 2017
Ден на таланта – парад (Halloween парти)

25 ноември, 2017
Ден на благодарността – НЯМА УЧИЛИЩЕ

16 декември, 2017
Коледно тържество

23 декември, 2017 – 1 януари, 2018
Коледна ваканция

10 март, 2018
Пролетно тържество

31 март, 2018
Великденска Ваканция – НЯМА УЧИЛИЩЕ

26 май, 2018
Последен учебен ден

*Календарът не е окончателен, моля следете страницата за бъдещи промени.

Учебните занятия се проведжат всяка събота от 13:30 до 16:45 часа.