Учебна програма

Училището е официално лицензирано от Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България за класовете по български език, литература, история и география.

Свидетелствата, издадени от училището, се признават в България.

Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити.

Учебните Програми на МОН са адаптирани за приложение в училищата зад граница.

Разпределяне на децата по класове:
Определянето на класа, в който децата се записват, се извършва въз основа на възрастта и от степента на владеене на български език. В случаи, когато детето е навършило необходимата възраст за даден клас, но степента на владеене на български език е недостатъчна за този клас, ще бъде препоръчано детето да се запише в по-нисък клас.

Участието в програмата по изкуствата и извънкласните дейност е по желание и се заплаща допълнително.