Преподаватели

Учителите са лицензирани български преподаватели, учениците са разделени в паралелки  според тяхната възраст и способности да говорят, пишат и разбират български език.

Класовете се провеждат всяка събота от 13:30 до 16:45 часа следобед в сградата на Our Lady of Victory School (4755 Whitehaven Parkway, NW Washington, DC 20007).

 

 

Преподаватели за 2016-2017 учебна година :

ДЕТСКА ГРАДИНА

teacher-female
Елина РАНГЕЛОВА

teacher-female
Полина Дейвис

ПЪРВИ КЛАС

teacher-female
Екатерина БАМБАЛОВА
Български език и литература

ВТОРИ КЛАС

teacher-female
Здравка БАЛАБАНОВА
Български език и литература, Роден край

teacher-female
Христина РИДЖУЕЙ
Български език и литература

ТРЕТИ КЛАС

teacher-female
Гергана СТОЙКОВА
Български език и литература, Човек и общество

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

teacher-female
Магдалена Божкова
Български език и литература, Човек и общество

ПЕТИ КЛАС

teacher-female
Надя ДАМЯНОВА

Български език и литература

teacher-male
Митко Цеков

Литература и История на България

ШЕСТИ КЛАС

teacher-female
Надя ДАМЯНОВА
Български език и литература

teacher-male
Митко Цеков

Литература и История на България

СЕДМИ КЛАС

teacher-male
Борис БАЛАБАНОВ
Български език


Хели Стоянова
Литература и История на България

ОСМИ КЛАС

teacher-male
Борис БАЛАБАНОВ
Български език


Дафина Уайс
Литература

teacher-male
Никола НИКОЛОВ
История на България

ДЕВЕТИ КЛАС

teacher-male
Борис БАЛАБАНОВ
Български език

teacher-female
Дафина Уайс
Литература

teacher-male
Никола НИКОЛОВ
История на България

ДЕСЕТИ КЛАС

teacher-female
Хели Стоянова
Български език

teacher-female
Дафина Уайс
Литература

teacher-male
Никола НИКОЛОВ
История на България

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС

teacher-female
Хели Стоянова
Български език

teacher-female
Дафина Уайс
Литература

teacher-male
Никола НИКОЛОВ
История на България