Ръководство

„Български образавателен център „Св. Кл. Охридски“ е учреден като организация с нетърговска цел, която се управлява от Борд на настоятелите -10 на брой, българи и американци. Настоятелите се избират от Общото събрание с 3-годишен мандат.

Директорът и учителите се назначават за срок от 1 година.

 

Членовете на Борда на Настоятелите за 2015 – 2016 година:

Джина Годор
Председател на Борда на настоятелите
gina.godor@bgschooldc.com

Женя Бонева
Секретар
jenia.boneva@bgschooldc.com

Мариана Нейслър
mariana.neisuler@bgschooldc.com

Юлиана Попова
Директор на образователната програма
yuliana.popova@bgschooldc.com

Надежда Койчева
nadejda.koytcheva@bgschooldc.com

Деси Йорданов
Директор на Културната Програма
desislava.jordanoff@bgschooldc.com

Николай Топалов
nikolay.topalov@bgschooldc.com

Гергана Иванова
Ковчежник
gergana.ivanova@bgschooldc.com

Елица Пенева-Риид
elitsa.peneva-reed@bgschooldc.com

Директор
Юлиана Попова
e-mail: yuliana.popova@bgschooldc.com

Помощник-директор
Меглена Любенова
e-mail: meglena.lubenova@bgschooldc.com